PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Dla kogo?

Dla osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami:

 • budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

 • wymiana kopciucha, czyli nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowy efektywny i ekologiczny kocioł,
 • modernizacja instalacji grzewczej,
 • ocieplenie budynku,
 • wymiana okien i drzwi,

 • zakup rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • montaż instalacji PV, czyli instalacji fotowoltaicznej (paneli słonecznych).

Ile?

 • Do 135 tys. złotych w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania z kompleksową termomodernizacją

  jeśli dochody nie przekraczają 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  W tym na samą wymianę stolarki od 40 000 zł do 70 000 zł.

  Do 99 tys. złotych z podwyższonym poziomem dofinansowania

  jeśli dochody nie przekraczają 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  W tym na samą wymianę stolarki od 25 000 zł do 48 000 zł.

  Do 66 tys. złotych w podstawowym poziomie dofinansowania

  jeśli dochody nie przekraczają 11250 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym oraz wieloosobowym.

  W tym na samą wymianę stolarki od 13 000 zł do 33 000 zł.

Jakie warunki należy spełnić, aby wymienić okna z Programu Czyste Powietrze? Aby skorzystać z Programu Czyste Powietrze i uzyskać nawet 100% dofinansowania należy spełnić dwa warunki.
 • Po pierwsze być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego starszego niż 10 lat.
 • Po drugie – progi dochodowe, czyli mieć dochód w rodzinie, który nie przekracza 1090 zł miesięcznie na osobę (odpowiednie zaświadczenie o dochodzie można uzyskać w gminie).
Należy też zwrócić uwagę, że w ten sposób można uzyskać dofinansowanie nie tylko do wymiany okien, ale także drzwi czy bramy garażowej. Aby uzyskać dofinansowanie do wymiany okien, stolarka musi spełniać określone normy. Do najważniejszych zaliczyć możemy:
 • Przenikalność cieplna dla okien nie może być większa niż 0,9 W/(m²·K). Dla drzwi wejściowych nie może przekraczać 1,3 W/(m²·K). Podane wartości musi potwierdzić deklaracja Producenta.
Jak starać się o dofinansowanie na wymianę okien w bloku? Dla mieszkańców bloków przygotowano program Ciepłe Mieszkanie. W jego ramach można uzyskać od 15 tys. do 17,5 tys. zł. Środków nie dostają jednak bezpośrednio mieszkańcy bloków. Środki dystrybuują Zarządy Gmin. Program Ciepłe Mieszkanie jest uzupełnieniem programu Czyste Powietrze skierowanego do właścicieli domów jednorodzinnych. Końcowymi beneficjentami programu Ciepłe Mieszkanie są właściciele lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, którzy mogą się starać o dofinansowanie do termomodernizacji w swoich gminach.

Jak złożyć wniosek o dotację na wymianę okien?

Wsparcie finansowe możemy uzyskać na projekty już zakończone, trwające lub dopiero planowane. Jeśli wnioskujesz o dotację na wymianę okien i drzwi, dokumentację możesz złożyć na dwa sposoby:

 Przez internet

 • Potrzebny będzie profil zaufany, dzięki, któremu potwierdzisz swoją tożsamość w internecie i podpiszesz wniosek podpisem elektronicznym. Jeśli go nie masz, załóż profil zaufany. Możesz to zrobić na portalu gov.pl
 • Następnie za pośrednictwem gov.pl wybierz opcję „Nieruchomości i środowisko”, a potem „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”.
 • Zaloguj się, korzystając z Profilu Zaufanego.
 • Uzupełnij wniosek, dołącz wymagane załączniki, podpisz elektronicznie wniosek i potwierdź jego wysłanie.

W urzędzie

 • Wypełniasz wniosek w serwisie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD).
 • Drukujesz, podpisujesz i składasz w wersji papierowej do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
Po więcej informacji odsyłamy do strony: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/instrukcja-krok-po-kroku/najwazniejsze-informacje-o-programie