GEALAN

S 8000 IQ– W trakcie projektowania tego systemu z uszczelnieniem oporowym, efektywność i optymalizacja materiałowa były nadrzędnymi przesłankami służącymi stworzeniu efektywnego sposobu obróbki. System S 8000 IQ obejmuje profile o głębokości 74 mm o sześciokomorowej budowie. W ramach systemu dostępne są skrzydła proste i zaokrąglone, z czarnymi lub szarymi uszczelkami. System ma dobre parametry statyczne i termiczne (Uf = 1,26 W/m2K). Dla podtrzymania wysokich właściwości statycznych w oknach kolorowych do tego typu okien dedykowane są profile pięciokomorowe z powiększonym wzmocnieniem stalowym.

S 9000 IQ– Nowy system GEALAN S 9000 o głębokości 83mm łączy cechy i zalety uszczelnienia środkowego i oporowego. Szerokość systemu, sześć komór w ościeżnicy i skrzydle oraz spójny system rozmieszczenia uszczelek w trzech płaszczyznach są gwarantami dla doskonałej izolacji termicznej. Okno to zaspokaja nawet najwyższe oczekiwania.