NAWIEWNIKI

Nawiewniki

Nawiewniki okienne (inaczej nawietrzaki okienne) są to urządzenia montowane w oknach, które doprowadzają do pomieszczeń powietrze z zewnątrz w sposób ciągły i kontrolowany. Odgrywają one istotną rolę w prawidłowej cyrkulacji powietrza wewnątrz budynku. Nawet przy szczelnie zamkniętych oknach nawiewniki pozwalają doprowadzać świeże powietrze w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Nawiewniki działają bezobsługowo i automatycznie, nie wymagają zasilania, nie wyziębiają pomieszczeń jak rozszczelnienia okienne, chronią przed nadmiernymi hałasami z zewnątrz.

 
Montaż nawiewników w oknach to najtańszy sposób kontrolowanego doprowadzenia świeżego powietrza do budynków. Nawiewniki montuje się w pomieszczeniach w których zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, mechaniczna wywiewna lub hybrydowa (nie stosuje się ich przy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej). Nawiewniki montuje się w pokojach i ewentualnie w kuchni. Montując nawiewniki, w pierwszej kolejności umieszczamy po jednym w każdym pokoju. Jeżeli uzyskany napływ powietrza jest niewystarczający, dodatkowe nawiewniki można zamontować w kuchni lub w największym pokoju.

Wentylacja z zastosowaniem nawiewników – sposób działania. Powietrze dostaje się do pomieszczeń poprzez nawiewniki. Z pomieszczeń wyposażonych w nawiewniki (tzw. pomieszczenia czyste), przemieszcza się do pomieszczeń z kratkami wyciągowymi (tzw. pomieszczenia techniczne – kuchnia, łazienka, WC). Kratkami wyciągowymi zużyte powietrze jest odprowadzane na zewnątrz. Odpowiednie rozmieszczenie nawiewników zapewnia skuteczną wentylację bez przenoszenia nieprzyjemnych zapachów.

 

Po co montować nawiewniki?

Nowoczesne okna są bardzo szczelne. W połączeniu z docieplonymi murami tworzą często skuteczną barierę dla napływu świeżego powietrza z zewnątrz, przyczyniając się do powstawania środowiska tzw. zamkniętej puszki. Montaż nawiewników pozwala wyeliminować skutki niewłaściwej wentylacji pomieszczeń:

  • nadmierną wilgoć w pomieszczeniach objawiającą się efektem zaparowanych szyb, a także występowaniem na ścianach pleśni i grzyba;
  • gromadzenie się toksyn (emitują je meble, dywany, środki chemiczne gospodarstw domowych) i dwutlenku węgla (pochodzącego z wydychanego przez nas powietrza);
  • niedostateczną ilość tlenu – efektem jest złe samopoczucie mieszkańców, nudności, zmęczenie, powstawanie niezwykle niebezpiecznego dla życia tlenku węgla (jest on produktem niepełnego spalania tlenu w piecykach gazowych).

 

 

NAWIEWNIKI OKIENNE – RODZAJE:

 

Nawiewniki okienne (nawietrzaki okienne) dzielimy na 3 podstawowe grupy:

Nawiewniki okienne higrosterowane – sterowane automatycznie. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia.

 
  

Nawiewniki okienne ciśnieniowe – samoregulujące. Ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną. Przy dalszym wzroście skrzydełka przepustowe odchylają się ograniczając ilość doprowadzanego powietrza. Taka sytuacja może być spowodowana, np. podmuchem wiatru. Użytkownik ma możliwość zamknięcia przysłony, ograniczając przepływ powietrza do minimum.

 
  

Nawiewniki okienne sterowane ręcznie (nawiewniki z precyzyjnym nastawem) – użytkownik ma możliwość zamknięcia przysłony, ograniczając przepływ powietrza do minimum, jak również ustawienia przesłony przepustnicy w określonym punkcie, samodzielnie regulując ilość dostarczanego powietrza.